Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief!

Vijf antwoorden over duurzaamheid en isolatie

Het aanbrengen van buitengevelisolatie is de meest duurzame manier om warmte te isoleren. Gevelisolatie voorkomt dat er teveel temperatuurschommelingen in de buitenmuur zijn en zorgt ervoor dat vocht buiten blijft. Het huis en de muren blijven warm. Vijf vragen en antwoorden over gevelisolatie en duurzaamheid.

1. Wat is duurzaam isoleren?

Een duurzame manier van isoleren is isoleren op een manier die goed is voor natuur en milieu. Door isolatie toe te passen aan de buitenmuren (en andere delen in de woning) wordt er gewerkt aan een beter klimaat. 

‘duur·zaam (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord; vergrotende trap: duurzamer, overtreffende trap: duurzaamst)

 

 1. Lang durend
 2. weinig aan slijtage of bederf onderhevig
 3. het milieu weinig belastend’ (bron: Van Dale)

Isoleren voldoet aan de betekenis van het woord. Het gaat lang mee, het is onderhoudsarm en het is zeer goed voor het milieu.

2. Waarom is isolatie of in het bijzonder gevelisolatie belangrijk?

Het grootste gedeelte van een woning bestaat uit muren. De muren moeten de warmte in de zomer en de koelte in de winter tegenhouden. Een woning verliest via een buitengevel vijf keer meer energie dan via de vloer en bijna twee keer meer energie dan via het glasoppervlak. Met het aanbrengen van gevelisolatie wordt ervoor gezorgd dat het warmteverlies wordt verminderd met 50% tot 75%.

3. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en isolatie? Wat is de toekomst?

Per 1 januari 2021 is de EPC vervangen door de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). 

Een belangrijk verschil tussen EPC en BENG is de overstap van een dimensieloze indicator naar de eenheid kWh/m². Waar bij de EPC wordt gecorrigeerd voor de grootte van het gebruiks- en verliesoppervlak van een gebouw, zodat vergelijkbare maatregelen dezelfde score opleveren bij verschillende gebouwsoorten, is dit bij BENG niet langer zo. Hoek- of vrijstaande woningen moeten onder BENG bijvoorbeeld meer maatregelen treffen dan tussenwoningen. Deze nieuwe bouwregels stellen eisen aan de maximale energiebehoefte, het fossiele energiegebruik en aan de opwek van hernieuwbare energie van gebouwen. Dit betekent dat bij nieuwe woningen en gebouwen niet alleen rekening moet worden gehouden met een goede isolatie en energiezuinige installaties, maar ook met de toepassing van duurzame energie. Voorheen kon men zelf bepalen met welke van deze maatregelen de EPC-eis werd behaald.

De Nederlandse overheid streeft ernaar dat voor 2050 ook alle bestaande woningen energieneutraal zijn. De overheid stelt dus elk jaar strengere eisen. Het aanbrengen van gevelisolatie helpt om aan die eisen te voldoen.  

4. Wat is een goede gevelisolatietip?

Bij gevelisolatie zijn een paar kenmerken belangrijk:

 • Hoge Rc-waardes
  Hoge warmteweerstand van de constructie.
 • Hoge isolatiewaardes
  Voor een zo laag mogelijk energieverbruik.
 • Duurzaamheid
  Het moet lang meegaan.
 • Afwerking
  Na het aanbrengen moet het er mooi uitzien.

De meeste van deze kenmerken bepalen of het systeem voldoet aan de energiebesparingseisen. Daarom is het belangrijk om een systeem te kiezen wat ruimschoots aan de kwaliteitseisen voldoet. Het KombiTherm-systeem voldoet hieraan. Andere belangrijke kenmerken van het KombiTherm-systeem zijn:

 • Zekerheid
  Het systeem heeft een NL-BSB certificaat en KOMO Attest. Deze certificering zorgt ervoor dat aan alle gestelde milieuregelgeving en wetgeving wordt voldaan. 
 • Veiligheid
  Het systeem is waterafstotend, brandwerend en heeft het een hoge scheurvastheid.
 • Belastbaarheid van het systeem
  Het systeem kenmerkt zich door een hoge mechanische belastbaarheid. 

5. Hoeveel wordt er door gevelisolatie minder aan CO2 uitgestoten? 

Overal om ons heen wordt het genoemd, CO2-reductie. Gevelisolatie draagt hier aanzienlijk aan bij en zorgt ervoor dat de wereld groener wordt. In een eerder item beschreven we al de kostenbesparing die gevelisolatie oplevert. Naast de kostenbesparing levert het een CO2-besparing op. De organisatie Milieucentraal stelt dat een tussenwoning jaarlijks 846 kilo minder CO2 uitstoot na het aanbrengen van gevelisolatie. Voor een vrijstaand huis kan dit oplopen tot 3.948 kilo. Om deze getallen in perspectief te plaatsen: het aantal bomen dat een jaar lang moet groeien om deze CO2-uitstoot in hun biomassa op te nemen, is voor een tussenwoning 42 en voor een vrijstaand huis 197 bomen.

Geplaatst op: 01 maart 2021

« Terug naar het overzicht